P Lindéns Måleri - En riktig målerifirma i Södertälje!

Vi är en företag med 7 anställda som alla varit med länge i

måleribranchen. Sommaren 2011 drog sig Sture Blomdin tillbaka

efter över 40 år inom måleriet. Blomdins måleri övertogs då av

nuvarande firma. Alla gamla kunder är kvar, och det är vi mycket glada för.

 

Vårt stora område är inom försäkringsbranchen, där vi hjälper människor som

fått sina hem förstörda av brand eller vatten, inom detta område är

vi mycket rutinerade.

 

Vi arbetar även mycket med K- märkta fastigheter där vi har kyrkan och

Statens fastighetsverk som som kunder. Vi utför alla arbeten som har med måleri att göra.