Vårt miljöarbete

Vår policy är att alltid ligga i framkant när det gäller miljön.

Vi använder endast produkter från Alcro, som är testade för allergi m,m.

I samarbete med Beg- Bygg och Länsförsäkringar har vi ett projekt för

små företag att hantera förg och sopor på ett miljömässigt sätt.

Allt sorteras och läggs i rätt container för ändamålet. På detta sätt vet

kunden att det behandlas på rätt sätt.